Website đã hết hạng Hosting, Vui lòng liên hệ hotline: 0902 793 520 để biết chi tiết


Tuyển dụng

Nhân Viên Kinh Doanh

Mô tả công việc: Kinh doanh sản phẩm cửa uPVC, cửa nhôm cao cấp.

Chi tiết

Chuyên viên Bán hàng Miền Bắc

- Giới thiệu và bán các sản phẩm của công ty tới các công trình, dự án xây dựng. - Nghiên cứu thị trường, tham gia xây dựng và triển khai các kế hoạch marketing. - Quản lý quá trình thực hiện hợp đồng, nghiệm thu, bàn giao và hỗ trợ thu hồi công nợ.

Chi tiết

Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự

- Tìm hiểu Vai trò – Chức năng, Nhiệm vụ của hoạt động sản xuất và kinh doanh các ngành hàng trong hệ thống DTG. - Đánh giá hồ sơ ứng viên. Phỏng vấn và tuyển dụng nhân viên trong bộ phận. - Xây dựng database networking. - Đánh giá kết quả nhân viên sau thử việc và phỏng vấn nhân viên nghỉ việc. - Lập báo cáo nhận xét chung về tình hình nhân sự thực tế tại DTG. Xác định và đề xuất một chính sách cụ thể nhằm mục đích phát triển nguồn nhân lực của DTG. Xây dựng và ban hành chính sách nhân sự đã đề xuất. Soạn thảo tài liệu và hướng dẫn các CTTV thực hiện đúng chủ trương công ty. - Soát xét định kỳ, tiến hành xây dựng nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể và các chế độ phúc lợi phù hợp với tình hình thực tế của DTG.

Chi tiết

Nhân viên trực hotline

- Tư vấn, chăm sóc, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng qua đường dây điện thoại Hotline. - Ghi nhận cuộc gọi và chuyển thông tin đến các bộ phận liên quan. - Theo giỏi và báo cáo định kỳ các khiếu nại của khách hàng

Chi tiết

Nhân viên Công nghệ

- Thực hiện công việc kiểm tra, kiểm soát nguyên liệu nhập theo qui định. - Thực hiện ra phiếu nghiền công thức xương men. - Kiểm soát việc lưu mẫu, phiếu đánh giá. - Lập báo cáo về tình hình sử dụng nguyên liệu. - Kiểm soát các thông số công nghệ trong quá trình sản xuất. - Đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn. - Tìm và phân tích nguyên nhân gây ra khuyết tật trong quá trình xuất. - Đưa ra các giải pháp xử lý khuyết tật. - Tìm kiếm/ Thử nghiệm/ Đánh giá chất lượng Nguyên vật liệu mới.

Chi tiết

Nhân viên Kinh doanh

- Hoàn thành chỉ tiêu doanh số. - Quản lý hệ thống kênh phân phối. - Thu thập thông tin, phát triển và mở rộng thị trường. - Theo dõi và thu hồi công nợ. - Ghi nhận khiếu nại của khách hàng.

Chi tiết