Cửa nhựa lõi thép Builex

Cửa nhựa lõi thép Builex

  Công trình sử dụng sản phẩm cửa nhựa lõi thép Builex tại địa chỉ: Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu. Chủ đầu tư: Ông Nguyễn Hường Hữu Huyết