Công trình cửa nhôm Xingfa - COTO đã thi công

Nhôm Xingfa màu đen - Cot

a Công trình sử dụng sản phẩm cửa nhôm Việt Pháp tại địa chỉ: Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai. Chủ đầu tư: Ông Nguyễn Tuấn Anh b