Cửa xếp trượt tự động

CỬA TRƯỢT XẾP TỰ ĐỘNG

Cửa xếp trượt dựa trên nguyên lý hoạt động của cửa trượt thông thường được thiết kế lại bộ gá, thanh ray, dây curoa phụ............