Cửa gỗ hỗn hợp

CỬA GỖ HỖN HỢP

 Cửa hỗn hợp được sản xuất bằng việc phối hợp giữa các nguyên liệu gỗ như: gỗ tự nhiên ghép thanh với gỗ MDF, HDF nhằm tận dụng tính ưu việt của từng loại vật liệu khác nhau....