Cửa cuốn, Cửa tự động, Cửa chống cháy, Cửa gỗ

CỬA CHỐNG CHÁY

 Cửa chống cháy có hình dạn giống như những cánh cửa thông thường khác, nhưng được làm bằng vặt liệu nặng như kim loại, gỗ, thép, thủy tinh hoặc thạch cao.......