CÔNG TRÌNH NHÀ Ở CỦA KHÁCH HÀNG NGUYỄN THÀNH NHÂN

 Thi công lắp đặt cửa kính, cửa nhựa lõi thép...